Backstugan Krabbeliden

under Bosgård Södergård 2:2 i Bosgårds rote

1805 flyttar från Bosgård Södergård hemmansägaren Per Jonsson f.1742 och hans hustru Karin Månsdotter f.1752 in i sin nybyggda undantagsstuga på Krabbeliderna. Hans son har tagit över Bosgård Södergård. Både Per och Karin avlider redan 1808 av Rödsoten. Den sista som bor i backstugan kommer från Berghem Hallagård och är nygifta drängen Magnus Svensson f.1831 och Anna Jaensdotter f.1832. Anna är dotter på Krabbeliden och bor där med sin far, backstugehjonet och änklingen Jan Andersson f.1793. Magnus och Anna får 11 barn i stugan. 1912 avlider Magnus Svensson av Ålderdom och 1917 dör Anna Brita av Åderförkalkning. Vid hennes bortgång blev det lösöres auktion vid stugan, där även stugan som låg på ofri grund såldes och monterades ned och monterades upp igen på andra sidan vägen och blev fastigheten Ekenäs 1. Boende på Krabbeliden. 1912 Bouppt Magnus Svensson. 1917 Bouppt Anna Svensson.