Soldattorpet Soldattorp 19 Stora Funkebo

under Säby Nedergård i Säbys rote

Torpet finns med på karta från 1722 som soldattorp. På laga skifteskarta för Krakarp 1841 finns torpet också med. Åkrarna runt torpet heter Funkagärdena och Funkahagarna. Första gången vi finner torpet benämnt, så är det soldat Anders Andersson Funke som kommer dit 1683. 1686 gifter han sig med Anna Bengtsdotter f.~1656. Dom får 5 barn. Anna avlider 1711 och vart Anders tar vägen har ej gått att finna. Sedan är torpet, soldattorp, fram till 1794 då sista soldaten Sven Lindqvist f.1767 med hustrun Maria Karlsdotter f.1758 och på stället födda 3 barn flyttar till annan rote. 1861 kommer sista torparen Johan Peter Svensson f.1823 från torpet Klåben i Rävlinge tillsammans Karolina Svensdotter f.1828 och 3 barn. Dom får ytterligare 1 barn innan dom flyttar tillbaka till Klåben 1866. Efter 1867 stryks namnet Stora Funkebo och torpet tycks ha upphört.