Hammarberg

under Hov Nygård/Mellangård i Hovs rote

1931 flyttar från Ängaskog i Ölmstad Stenarbetaren Gustav Djerv f.1892 och Ellen Gustavsson f.1889 in i sitt nybyggda hus med 5 pojkar och 1 flicka. Dom får ytterligare en son år 1934. Gustav avlider 1968 och Ellen dör 1976. Utav barnen blir Cementarbetaren Lennart Djerv f.1928 den sista av familjen som bor kvar till sin död 1980. Boende på Hammarberg.