Klockarbostället

under Skärstad Prästgård i Råbys rote

När nya Klockarbostaden byggs är osäkert men finns med på karta från 1762. Första boende på Klockarbostaden kommer från Lommaryd och är Organisten, Johan Paul Modig f.1735 och Katrina Giersell f.1733. Dom får 6 barn. 1782 dör Johan Paul i Lungsot och 1786 avlider Katrina av Hetsig Feber. 1931 flyttar Kyrkoväktaren Hilding Färdig f.1906 från Hunneryd in. Han gifter sig 1945 med Elsa Kristina Johansson f.1913 från Kalvsvik i Kronoberg. Dom får en dotter, Karin Margareta Ivarsson f.1946 som 1972 gifter sig med Bo Ingvar Ivarsson i Berghem. Samma år flyttar Hilding med fru till Postgatan 6 i Skärstad. Mycket historia bilder mm kommer........ Boende i Klockarbostad, Sockenstuga, Församlingshem.