Backstugan Rappens stuga

under Berghem Västergård i Berghems rote

Backstuga under soldattorp 35, även kallad Rappens stuga och ligger på Berghems -allmänning, -Västergård. Det är soldaten på Soldattorp 35 Johannes Rapp f.1777 som vid sin pensionering flyttar hit med sin hustru i andra giftet, Maja Adamsdotter f.1797 och 3 barn. Dom får ytterligare 3 barn, men dessa avlider redan inom några månader. Johannes är bräcklig och blind när han 1841 avlider. Stugan är avdelad för 2 boende familjer. Hustrun Maja bor kvar många år och det antecknas att hon är sjuklig och utfattig. Så 1867 flyttar hon till Fattighuset. Man kan se lite av grunden och 2 hörn samt spisrester i tegel. Mer historia och bilder kommer….. Boende på Rappens Stuga u ST 35.