Torpet Driftarebo

under Lyckås Säteri i Lyckåss rote

Finns med på 1773 års karta över Lyckås med beskrivning. Heter också Drifthemmet. Torplämning 120*70 m, bestående av husgrund 6*4 m med fint spisröse. Den första att finna i kyrkböckerna är skräddaren Nils Bengtsson f.~1639 och hans hustru Ingrid Trottesdotter f.~1632 och som får en dotter Kerstin Nilsdotter f.1680. Ingrid avlider 1711 och Nils 1722. Dottern Kerstin gifter sig 1911 med Per Svensson f.???? som blir torpare på stället. De sista boende där var Bengt Persson f. 1718 med hustrun Sigrid Månsdotter f. 1737. Dom kom från Västra Rommenarp år 1779 och fick 6 barn. Bengt dör 1787 av Bröstvärk. Sigrid bor kvar till 1796 då hon flyttar till Målen.