Lägenheten Solhem

under Lyckås Säteri i Lyckåss rote

Det var fd Kina Missionärerna Axel Benjamin Magnusson f.1873 och hans hustru Jenny Hilda Persson f.1884 som flyttade in i sitt nybyggda hus som pensionärer tillsammans med sina 7 barn. Dom kom från lägenheten Katrineholm nere i Svängen. Axel Benjamin går bort 1935 av Hjärtbesvär.