Lägenheten Solhem

under Kärr Gård 1 i Pickarps rote

1913 försäljer och avstyckar Aron Johansson i Kärr Solhem till Petrus Emanuel Svensson och lantbrukare Karl Linderholm i Hakarp. 1913 flyttar Petrus Svensson f. 1881 in i Solhem och 1917 gifter han sig med hemmadottern från Botarp, Elin Wilhelmina Magnusson f. 1885. Dom får 3 barn ihop och 1930 flyttar dom till gården Kärr och hyr in sig hos Aron Johansson. 1916 flyttar Handlanden Karl Linderholm f. 1880 in och gifter sig 1918 med Ellen Augusta Nilsson f. 1883. Hon är dotter till Handlanden Johan Larsson Kraft från Marielund på Kaxholmen. 1925 flyttar dom vidare till Ängsholm på Kaxholmen.