Lägenheten Edeskvarna Krafts Maskinistbostad

under Bosgård Norrgård 1:3 i Bosgårds rote

När Edeskvarna Kraftstation startas upp 1919 så är Maskinistbostaden färdigbyggd 100 meter söderut om kraftstationen. Bostaden var stor och innehöll 3 lägenheter. Första som kommer dit är Mästar Maskinisten Karl Hjalmar Yngve f.1887 och Ragnhild Lydia Konstance Nilsson f.1887 och en son. Dom kommer från Svarttorp och 1934 flyttar dom till Jönköping. Samma år flyttar Maskinisten Oskar Edvard Petersson f.1878 och Ellen Maria Brandt in. Ellen Maria avlider samma år av sår i Magsäcken. Dom är barnlösa. Oskar Edvard gifter om sig 1922 med Agda Bertina Leander f.1889 som är hushållerska år Oskar Edvard. Dom får 3 barn, varav en avlider 4 månader gammal. 1934 flyttar även denna familj vidare till Lgh. Stenslund på Edeskvarna Norrgård. Boende på Edeskvarna Maskinist bostad.