Lägenheten Granbacken

under Mad 1:1 i Bosgårds rote

Byggdes ~1915 – 1916, som sommarbostad till Buntmakare Harald Esk i Jönköping. ~1916-1932. Ny ägare 1932-19??, blev Grosshandlare N Lundström i Jönköping.