Gården Lilla Råmmarp

under Karsnäss rote

Finns nämnd i skattehandlingar redan 1565.
Mangårdsbyggnaden brann ner 1956 efter ett åsknedslag. Idag ödegård.