Lägenheten Bergkulla

under Berghem Skattegård i Berghems rote

Byggdes 1939 av Märta och Sven Wadskog, som 1945 köpte det ca: 6 tunnland stora jordbruket. Ny Ladugård inköptes från Svarttorp omkring 1946 och uppfördes på den nuvarande platsen. 1946 antog familjen släktnamnet Wadskog. Mer historia och bilder kommer….. Boende på Bergkulla.