Plåtängen / Hoilas

under Stackeryd i Alarps rote

Funnet vid besök 15/12 2020. Klart spisröse finnes.