Backstugan Ledet

under Hov Åtting i Hovs rote

Namnet ”Ledet” är funnet i Kommunionlängden 1860-64. Otydliga grunder finns kvar, men spisröset är fullt synligt. Sista boende kommer från Hov Nygård och är nygifta Johan Svensson Qvarn f.1817 och Katrina Petersdotter f.1810. Dom får 4 barn, varav 3 avlider tidigt. Katrina avlider 1857 av Rödsot. 1858 gifter Johan om sig med Maja Stina Andersdotter f.1826 från Säby. Hon har ned sig en oäkta dotter, men dom får 2 gemensamma barn, innan Johan avlider av Lungsot 1860. Maja Stina bor kvar till 1903, då hon flyttar till Gunberga i Berghem. Boende på Bst Ledet