Lägenheten Klinten

under Bosgård Norrgård 1:2 i Bosgårds rote

1929 avstyckas och bebyggs Bosgård 1:14 som sommarställe av Vice Häradshövdingen Nils Frick i Jönköping. Han försäljer stället tidigt 1930-tal till Virkeshandlare Oskar Johansson i Jönköping. 1954 köper Wallis o Ingrid Nylinder Söderberg stället av direktör Fritz Johansson i Jönköping. 1974 mantalsskriver sig Regementsläkare Karl Anton Wallis Söderberg f.1912 med hustrun Ingrid Nylinder Söderberg f.1917. Karl Anton Wallis är född och uppvuxen på Broby under Berghem Lilla Östergård i Skärstad. 1997 flyttar dom in till Jönköping igen och ny ägare tillträder. Boende på Klinten.