Gården Flättinge Skattegård 1:9A

under Flättinges rote