Torpet Kisarödjan

under Råby i Råbys rote

Första gången namnet Kisarödjan som bebodd förekommer är 1826. Redan 1749 finns det i ett dokument beskriven som utjord och räknas till Råby, liggandes mellan Lekarebo och Skärstad Prästgårds ägor. År 1826 finns drängen Sven Persson på  plats och förmodligen var han där för att hjälpa till med bygget åt Lars Magnus Råhlin. Sven flyttar sedan ned till Råby. År 1827 dör Lars Magnus hustru Maria Svensdotter när dom bor på Malmens ”undantagsfolket” under Råby och år 1828 flyttar Lars Magnus Råhlin f.1787, son till Gästgivaren Anders Råhlin, in på Kisarödjan tillsammans med sin dotter Brita Stina f.1813. Lars Magnus bor kvar till sin död år 1872 då han avlider av Ålderdom.            Boende på Kisarödjan.