Torpet Petersborg

under Målen i Målens rote

År 1842 bestämde Jakob Essen Hamilton på Lyckås, då han behövde mer dagsverkare, att utmarkerna som dom brukade direkt från Lyckås skulle omvandlas till Torp. Dessa marker delades upp på 2 torp, Berlin och Petersborg. Bägge blev så kallade dubbeltorp. Första torparen år 1844 är från Hjälmstorp och är Johannes Danielsson f.1805 med hustrun Helena Sofia Jonasdotter f.1810 och 7 barn. Dom får 2 barn till innan dom 1849 flyttar till Bst Hägnen under Brunkulla. Andra torparen år 1844 är Från Botarp och är Per Nilsson f.1809 med hustrun Kerstin Olofsdotter f.1808 och 4 barn. Dom får 4 barn till varav 2 dör i späd ålder. 1864 avlider Per av Bröstlidande och 1879 dör Kerstin i Lungsot. Sista boende kommer 1901 från Lyckås och är fd Ladugårdsförmannen Nils Johan Persson f.1836 med hustrun Maja Karolina Adamsdotter f. 1828. 1904 dör Maja Karolina av Ålderdom och Nils Johan bor kvar till 1913. Torpet har då fått förfalla då Nils Johan led av Avtyning och Åderförkalkning och att det längre går att bo däri och han förpassas till ”på församlingen skriven” och avlider 29/4 1915.