Broby

under Berghem Lilla Östergård Röängen i Berghems rote

Broby byggdes 1902. Där bodde först Anna Sofia Petersson som närmast kom från Forserum där hon varit hushållerska hos en handlare. Fyra år senare då Anton och Anna Söderberg flyttat till Broby och startat sin affärsrörelse, benämns Anna Sofia som före detta handelsidkerska så det är troligt att hon redan öppnat affären innan Söderbergs tog över. Anton Söderberg drev tillsammans med sin hustru Anna med framgång sin affär fram till sin bortgång 1943. Anna Söderberg drev affären vidare med hjälp av anställda fram till 1957 och sedan övertogs den av Herbert Karlsmo. Han var en mångsidig man, intresserad av olika idrotter och en drivande kraft i IK Vista. Lanthandeln i Siringe upphörde 1983. Ur SKB 2022. Mer historia och bilder kommer….. Boende på Broby.