Torpet Pålstorp

under Lyckås Säteri i Lyckåss rote

Finns med på 1773 års karta över Lyckås med beskrivning.  Exakta platsen är ännu ej funnen. Torpet finns benämnt i tidiga 1600-tals handlingar men upphör helt 1789 då torparen och tegelbruksdrängen Nils Ljunggren f. 1759 och hans hustru Brita Persdotter f. 1758 med 2 barn flyttar till Arnabo på Lyckås.