Gården Romnarp Östra 1:1

under Rävlinges rote

Gården finns dokumenterad tidigt 1500-tal. Första boende enligt Husförhörslängder är brukaren Per Andersson och hustrun Ingeborg som får 2 barn på gården, Anders f.1680 och Elisabet f.1682.
Sista boende är Klas Johansson f.1904 och Anna Johansson f.1900. Klas är son till förra ägaren av gården. Dom flyttar 1962 vidare till Granbacken i Skärstad.
Därefter köper Allan och Maj-Lis Mejersjö gården som dom förvaltar genom noggrann skötsel av skogen och även har lite får där. Men någon fast boende på gården finns ej längre.
Boende på Romenarp Östra 1-1