Backstugan Ängsholm

under Tolarp i Siggarps rote

1866 kommer nygifta Isak Nilsson f.1839 från Västra Romenarp med hustrun Anna Maja Svensdotter f.1844 från Hov Norrgård, samt Anna Majas tidigare dotter. Isak som kom från mycket fattigt förhållande hos sin ensamma mor, hade läst till skrädderi yrket  men var så begåvad i läsning så att han valde att bli Småbarnslärare när han kom till Bst Ängsholm och redan 1866, startade Skärstads första skola här. Isak o Maja fick ytterligare 9 barn. Stället är än idag i släktens ägor och bebos året runt. Mer historia och bilder kommer….. Boende på Ängsholm. 1923 Bouppt Isak Nilsson Ängsholm.