Vistaberg

under Bosgård Södergård 2:2 i Bosgårds rote

Byggdes omkring 1900 som Snickeribyggnad  och avsöndrades 1905 till Oskar Ekman och Elof Nilsson. 1915 gjordes fastigheten om till lägenhet och från Hakarp kommer snickaren Johan Emil Nilsson f.1868 med hustrun Ida Kristina Johansson f.1866 och 3 barn. Ida Kristina avlider av Hjärslag 1945 och Johan Emil går bort 1956. 1948 gifter sig deras dotter Doris med maskinsnickaren Georg Johansson från Mad och 1951 tar dom en fosterson Mats f.1948 från Bromma. Han adopteras av dem. Boende på Vistaberg. 1905 Avsöndring Vistaberg.