Backstugan Nydala

under Flättinge Uppegård i Flättinges rote

Ing synliga rester finns kvar idag av den ursprungliga backstugan. Men enligt uppmätning låg det ca 10 m SO om befintligt hus.