Kulturminnet Pestkyrkogård

under Mykinge Mellangård A o B i Mykinges rote

Pestkyrkogård, ca 75 * 75 m.  Enligt uppgift av lantbrukaren Georg Johansson, Spinkanäs (fd ägaren till Mykinge) skall hans fader ha berättat att på 1800-talet, då kyrkogården markerades av en fyrkantig uthuggning i skogen, en mängd små kullar varit synliga på densamma. Nuvarande lantbrukaren på Mykinge gård påstår att kyrkogården finns utmärkt på en karta upprättad av förre ägaren Svenska Tändsticksbolaget. Uppgifter från inventeringen 1985 utförd av Riksantikvarieämbetet.