Lägenheten Sjöberg (Fromens)

under Edeskvarna Södergård 6:1 i Edeskvarnas rote

1917 köper soldat From, en avstyckad tomt på det gamla soldattorpet, för att där bygga sitt nya hus. 1919 köper han till strandtomten samt en liten bit väster ut uppe vid vägen. 1919 är huset färdigbyggt och Karl Eilert From f.1877 flyttar in med hustrun Hanna Akvilina Oskarsdotter f.1879 och två barn, Karl Sigfrid f.1905 och Gustav Gunnar f.1906. Hanna Akvilina avlider 1957 och Karl Eilert dör 1964. 1956 flyttar från Ljungarum sonen Sigfrid From f.1905 in, med hustrun Astrid Karlsson f.1916. Dom har 2 barn, adoptivsonen Göran From f.1946 och fosterdottern Margareta f.1948. Sigfrid avlider 1988 och hustrun flyttar till Huskvarna tidigt under 1990 talet.