Torpet Okänt T/Bst

under Flättinge Mölängen i Flättinges rote

Stället är söndergrävt i samband med att man grävde ned stolpar för kraftledningsgatan. Kan höra till Kringeln. Skall utredas mer.