Soldattorpet Soldattorp 01 Palmelund

under Gestra Skattegård 11:1 i Gestras rote

1784 byggs det nya soldattorpet som flyttats från Gestra Västergårds marker efter Gestra Storskiftet år 1783. Det är  Soldat Jöns Jonsson Lundgren f.1745, hustrun Ingegerd Hansdotter f.1722 och deras son Jon f.1767 som kommer dit efter flytt från det gamla Soldattorpet. Näst sista soldaten kommer dit 1860 och är Magnus Andersson Palm f.1840, hustrun Maja Nilsdotter f.1832 och deras son Karl August f.1865. 1890 flyttar dessa till det som idag kallas för Palmatorpet och som Magnus Palm själv byggde. Sista Soldaten är Per Johan Gustav Petersson Linder f.1872 från Hakarp 1890. Han byter namn till Linder 1890. 1894 flyttar han vidare till Hakarp. Torpet finns kvar idag och är året runt boende, men har under åren haft många arrendatorer och Hemmansägare. Namnet Palmelund ges torpet i samband med att det avsöndras och säljs till arrendatorn Lars Peter Johannesson f.1851.