Torpet Kringelen

under Flättinge Humlagården i Flättinges rote

Bebott 178? - 1936. Sista boende var smeden Jakob Einar Larsson f. 8/12 1898 som med fru och dotter flyttade till Ölmstad.