Backstugan Marieholm (Malmens)

under Råby i Råbys rote

Första boende är Musikanten Sven Malm f.1730 från Skärstad Klockaregård och nu är nygift med Kerstin Gustavsdotter f.1760 från Bottnaryd. Dom får en son, Gustav f.1799, men som omkommer redan 1802 efter en olycka där han skållat sig. Kerstin går bort 1813 av Bröstfeber och Sven avlider 1820. Efter Sven Malms död går stugan under namnet Malmens Bst 1821-1840. Första gången Marieholm nämns är 1856 och heter så ännu idag. Huset ägdes av Råby till att börja med, men 1871 köpte Karl Skoglund det när han gifte sig och tog över stället. Men marken som det låg på vägrade Råby att sälja under alla år. Sista fasta boende kommer 1954 och är nygifta Assar Virefjäll f.1922 från Nydala på Lekarebo och från Jönköping Anna Maria Elisabet Frisk f.1919. Dom flyttar vidare till Huskvarna i slutet på 1960 talet och sedan är det sommarbostad under många år.     Boende på Marieholm.