Soldattorpet Soldattorp 22

under Hov Nygård/Mellangård i Hovs rote

Torpet kom till på slutet av 1600-talet. Torpet är rivet och idag finns ett nytt hus ovanpå där torpet låg. Vid uppfart från Flättinge vägen till huset finns körbron kvar till ladugården på höger sida. Soldat Ekblom på soldattorp Nr 21, arrenderar marken efter sista boende 1903. 1924 avsöndras torpet och försäljs av Lyckås till arrendatorn Johan Fredrik Nilsson på Hov Norrgård och som samma år flyttar hit. Sista boende kommer från Bosgård Södergård och är soldaten/Korpralen, Frans Oskar Käll f.1849 och Hedvig Persdotter f.1847 med en son. Dom får ytterligare 6 barn till. 1903 flyttar dom in i intill liggande soldattorp Nr 21. Boende Soldattorp Nr 22 Hov. 1912 Arrendekontrakt på torpet. 1912 Laga Syn på torpet.     1924 Avsöndring ST 21 och 22.