Gården Bosgård Södergård 2:2

under Bosgårds rote

Efter Laga Skifte i Bosgård, flyttades och byggdes 1882 den nya mangårds byggnaden för Bosgård Södergård 2, 1/2 Mtl.
1882 kommer från Bosgård Norrgård, H:äg Nils Magnus Jönsson f.1837 med Brita Larsdotter f.1835 och 6 barn till gården. 1912 avlider Brita av ålderdom och 1920 dör Nils Magnus av Ålderdom.
Sonen Johannes Edvin f.1873 tar över 1/4 Mtl av gården där han bor kvar på den gamla gården.
Sonen Ernst Edvard f. 1871 tar över som ägare på en 1/4 Mtl och 1902 börjar han bygga den nya mangårdsbyggnaden, 100 m upp mot Vistakulle. och 1904 flyttar han in som nygift däri.