Backstugan Rosenberg

under Sandvik Norrgård 2:1 i Edeskvarnas rote

Första boende kommer från Bst Nycklaret på Sandvik och är änkan Brita Stina Larsdotter Blix f.1835 som 1866 kommer dit med 3 barn. 1880 gifter hon om sig med Snickaren Nils Johan Svensson f.1826 från Katrina församling i Stockholm. Men redan 1895 avlider Nils Johan i en Bröstsjukdom. 1899 flyttar Brita Stina till Bosgård Södergård där hon gift sig med fd Soldaten Gustav Johan Berg. 1902 kommer från Augustenborg, fd Torparen Johan Peter Johannesson f.1837 med hustrun Kristina Larsdotter f.1843. Dom har 5 barn på torpet. 1915 dör Kristina av Hjärnblödning och 1920 avlider Johan Peter av Åderförkalkning. Två döttrar bor kvar i backstugan. Hanna Johansdotter f.1874 och Emma Johansson f.1879. 1922 dör Hanna av Magsår och samma år flyttar Emma som nygift till lägenhet Johannelund på Prästgården. Härefter blir stugan sommarbostad tills vidare.