Gården Mykinge Mellangård A o B

under Mykinges rote

Mykinge finns dokumenterad redan på 1300-talet. Bestod av Norrgård, Mellangård och Södergård. Mellangården var en dubbelgård, A o B, där 2 brukare bodde. 1850-1853 läggs Norrgården och Södergården ned och Mellangården brukar nu hela gården. 1853 brukas gården från Lyckås. Mellangården fortsätter att vara dubbelgård och bebos nu av arrendatorer och hyresgäster. 1881 köper Lars Persson hela Mykinge gård av Lyckås.

Mer historia och bilder kommer…..
Boende på Mykinge Mellangård A o B.