Lägenheten Orrebacka

under Bosgård Norrgård 1:2 i Bosgårds rote

Byggs som sommarboställe 1933 av Grosshandlare John Verner Orre i Jönköping. 1956 avlider Orre och då är stället upptaget i bouppteckningen.