Lägenheten Edvardsberg

under Kaxholmen i Pickarps rote

1913 kommer Smedmästaren Edvard Petersson f. 1871 från Lyckås med hustrun Emma Kristina Olsdotter f.1871 och 6 barn. Dom får ytterligare en son John f. 1915. 1917 avstyckas tomten och Edvard köper den fri för 600 kr. Edvard går bort 1935 av Hjärtmuskelinflammation. 1949 Dör hustrun Emma Kristina. Redan 1935 tar sonen John över Smedmästare titeln efter fadern. 1939 gifter han sig med Karin Anna Linnea Nestor f. 1910 från Huskvarna. Dom får en dotter Gudrun f. 26/7 1941 och 2 dagar efter dör hustrun i Eklampsi. 1941 gifter John om sig med Göta Gustavsson f. 1914 från Norra Ljunga. Dom får 3 barn tillsammans.