Gården Hukarp Frälsegård

under Karsnäss rote

Äldre gård som finns att finna i mantalslängder på tidigt 1600-tal och ägts av Lyckås Säteri.
År 1711 tog pesten hela familjen på Frälsegården. Det var åbon Nils Larsson f.1683, hustrun Kerstin Olofsdotter f.~1673 och dottern Ingeborg f.1709.
År 1720 kommer från Gestra fd korpralen Erik Persson f.1682 och Judit Jonsdotter f.1686 och dottern Marit f.1720. Dom får ytterligare 4 barn varav ett dödfödd. Erik avlider 1750 och i dödboken är följande skrivet: I krigstjänt Korpral. Sårades på ena sidan av en styckekula i actionen vid Hälsingborg 1710. Sårades med värja och fick 3 skott i härderna (skuldrorna) på Usedom 1715. Varav 2 inte kunde tagas ut. (Usedom stad i Polen). Blev fången där men återkom 1716. Låg sist till sängs i 5 veckor, då han dog av Colique. Judit avled 1751 av Ålderdom och Bräcklighet.
Mer fakta, historia och bilder kommer…..
Boende på Hukarp Frälsegård.