Lägenheten Slättåker

under Skärstad Prästgård i Råbys rote