Lägenheten Ekenäs Nr 1

under Edet Lillegård i Bosgårds rote

Byggs 1918 som sommarboställe åt Snickaren C.E. Wikström i Jönköping. 1918 Avsöndring Ekenäs nr 1.