Soldattorpet Soldattorp 04

under Bosgård Södergård 2:1 i Bosgårds rote

Inga direkta spår finns kvar av soldattorpet, men kartor från Laga skiftet 1881, visar exakt var huset låg. Första soldaten som nämns är Anders Svensson som kom dit år1685 med hustrun Ingrid Persdotter. Dom fick 3 barn ihop. 1899 kom sista soldaten dit och det är Vice Korpral Alfred Larsson Frid f.1868 och hustrun Hilda Kristina Svensdotter f.1865 som hade 5 döttrar och kom ifrån Jönköping. Dom hade även tidigare bott på torpet mellan åren 1891-1897. År 1920 flyttar dom åter till Jönköping. Torpet rivs under senare delen av 1920-talet. Boende på Soldattorp Nr 4.