Backstugan Udds Stuga, Palmatorpet

under Gestra Skattegård 11:1 i Gestras rote

Torpet kallas från början Udds Stuga efter första boende där, fick sedermera namnet Palmatorpet när soldat Palm kom dit 1890. Torpgrunden är helt överväxt med snöbärsbuskar. Trappan och skorstenen (spisröset) finns kvar. Jordkällaren ligger bakom grunden gömd bakom snöbärsbuskar och är nästan helt intakt. Första skriven på torpet är från Soldattorp Nr 1 på Gestra och är avskedade soldaten Karl Petersson f.1788 med hustrun Stina Persdotter f.1782 som med 3 barn kommer dit 1831. Stina dör 1862 efter Långvarigt Lidande och Karl avlider 1864 av Långvarigt Bröstlidande. Sista boende är Soldatsonen Karl August Palm f.1865 och hustrun Emma Martina Svensdotter f.1870 med 2 barn. 1904 flyttar dom till Hakarp. Härefter upphör torpet.