Gården Hulan 1:2 (Hulan A)

under Rävlinges rote

Torpet härstammar från tidigt 1500-tal. Den första familjen i husförhörslängder som kom dit är Lars Påvelsson f.1701 och Karin Håkansdotter som hade med sig 3 barn. Lars avlider 1775 av Ålderdom och Bräcklighet. Karin flyttar 1776 vidare med barnen till Målen Södra.
Den sista enligt kyrkböckerna är det nygifta paret år 1933, Gustav Gustavsson f.1906 och Gerda Karlsson f.1911. Hon är dotter till den tidigare torparen Karl Edvard Johansson som avlder 1932. Gustav och Gerda får en dotter Kerstin Ester Viola f.1933. Gerda avlider 1996 och 1997 flyttar Gustav till Ålderdomshemmet.
Idag är det fortsatt åren runt boende på Hulan A.
Boende på Hulan A
1845 Bouppt Maria Johansdotter
1879 Bouppt Daniel Johansson
1903 Hulan A Laga Syn
1932 Bouppt Karl Edvard Johansson
1945 Bouppt Charlotta Johansson