Gården Edet Per, Edet Lilla

under Bosgårds rote

Här låg gården framtill Laga Skifte 1881.