Backstugan Svenstorp

under Hillinge Kronogård 2:5 i Hillinges rote

Torpet fanns bara bebott från 1889 fram till 1916. Första boende där kom från Lugnet på Skärstad Skattegård och var Sven Jansson f. 1826 och hans hustru Sara Kristina Svensdotter f. 1829. Sven dör 1908 av Fallande Sot och Sara Kristina dör 1913 i Cancer. Från Flättinge Uppegård kommer Axel Arvid Augustsson f. 1883 och från Gudmundsryd i Ölmstad, Amanda Josefina Rydel som är nygifta samma år. Dom får en dotter, Rut Gertrud Viktoria f. 1915 och året efter, 1916 flyttar dom till Hakarp. 1917 rivs stugan.