Backstugan Johannelund

under Skärstad Prästgård i Råbys rote

1887 bygger Rättaren o Snickaren från Bst Katrineholm, Alfred Boberg f.1849 och Johanna Fredriksdotter f.1850 in i huset med 3 döttrar. 1912 dör Johanna av Kräfta. Och 1920 avlider Alfred av kräfta i magen. 1920 kommer banvakten o änklingen från Bäckanäs, Klas Henning Lugn f.1880 hit med 7 barn. 1922 gifter han sig med Emma Johansson f.1879 från Rosenberg i Sandvik. 1926 flyttar dom vidare till Jönköping Kristina där han arbetar vidare som barnvakt. Men redan året därpå, 1927, kommer familjen tillbaka och Bst går vidare i släktens ägor ända in på 2000-talet. Boende på Johannelund