Gården Rudu Frälsegård efter 1765

under Rudus rote

Frälsegården utflyttas från Rudu By 1765 enligt handling. Det är Mårten Håkansson f.1702 med hustrun Ingeborg Jonsdotter f.1713 och 8 barn som nu flyttar in i sin nya mangårdsbyggnad. Mårten avlider 1775 av Ålderdom o Bräcklighet och Ingeborg dör av Ålderdom 1795.
En månad innan Mårtens bortgång, den 24/9 1775, gifter sig sonen Håkan Mårtensson f.1746 med Marit Olofsdotter f.1748 från Botarp. Dom tar över brukandet av gården.
Mer historia och bilder kommer………………

Boende på Rudu Frälsegård, Södergård 4.1.
1765-1775 Rudu delning.