Lägenheten Dalskog

under Berghem Lilla Östergård Röängen i Berghems rote

Ytterligare ett hus byggdes utmed genomfarten i Siringe 1910. Det kom att kallas Dalskog och dit flyttade stationsmästare Gustav Ljungdahl. Han var även föreståndare för poststationen som fanns på Siringe station tills järnvägen lades ner 1935. Då flyttades posten och telefonväxeln till Dalskog och verksamheten fortsatte skötas av sonen Gösta och dennes hustru Evy. Posten låg i ett mindre hus i Dalskogs trädgård och telefonväxeln fanns i boningshuset och betjänades av en telefonist. Posten var öppen klockan 9-10 och 16-18. Mer historia och bilder kommer….. Boende på Dalskog.