Kulturminnet Kisteberget

under Hulsingstorp i Alarps rote

Plats med tradition. En brud skall där ha slängt ner sin brudkista i sjö, då hon övergivits av sin brudgum. Källa Karl Henning i Hulsingstorp.