Torpet Råmmadalen

under Edet Per, Edet Lilla i Bosgårds rote

Första personer som går att fastställa på torpet är när änkan Marit Jonsdotter f.1724 kommer dit 1764 från Botarp. Hon har med sig sin son Lars Eriksson f.1760. Lars avlider redan 1775 och änkan bor kvar till sin död 1798. 3 änkor till inhyses hos Marit innan en torpare tar över 1794. 1878 kommer sista boende på torpet, och det är Mårten Andersson Tapper f.1825 som kommer från Fjällstorp med hustrun Ingrid Jönsdotter f.1825 och 2 barn. 1882 flyttar dom till Regementsbostället i Kaxholmen. Därefter rivs torpet. Position något osäker, men enligt gamla kartor låg det här. Boende på Råmmadalen.