Torpet Nylandet

under Skärstad Prästgård i Råbys rote

1809 är torpet nybyggt och från Skrälleberg kommer den nyblivna änklingen Lars Gabrielsson f.1765 och en son. Samma år gifter han sig med Ingrid Håkansdotter f.1767 en piga från Prästgården. Dom får en son. Lars avlider 1837 av en Förkylning. Sista boende på torpet är Gustav Otto Gustavsson f.1882 och Agda Ottilia Johansson f.1882 som kommer från Nystugan tillsammans med 4 söner. 1946 avlider Gustav Otto av Levercancer. 1947 flyttar hustrun och de 4 sönerna till Siringe Norrgård. Därefter rivs torpet.                       Boende på Nylandet.